Op een mooie dag in 2024

am: vraagt elke maand een opinieleider naar zijn of haar visie op de toekomst van de verzekeringsbranche.

Door: Bas de Voogd

De directies van het Verbond van Verzekeraars en de AFM zijn in opperbeste stemming. Samen drinken ze een kop koffie in de koffieshop tegenover het Damrak, waar ze eerder die ochtend de gong hebben mogen luiden bij de lang uitgestelde maar nu succesvolle beursgang van staatsverzekeraar ASREA. Beleggers kopen massaal het hoog gewaardeerde aandeel op deze openingsdag. Niet alleen vanwege de hoge bedrijfswinsten van de afgelopen jaren, maar ook omdat ASREA prima gepositioneerd is voor de toekomst.

Hoe zijn deze aanbieders van verzekeringen de afgelopen jaren zo goed de crisis te boven gekomen? De weg was lang, maar de strategie en de executie bleken achteraf kinderlijk simpel. Onder leiding van de AFM en het Verbond kregen de verzekeraars, waaronder ASREA, in de tien jaar voorafgaand aan deze beursgang langzaam maar zeker weer grip op de distributie van verzekeringen.

Grip die ze in de jaren daarvoor hadden verloren aan het intermediair toen de transformatie van de branche zich begon af te tekenen. Deze groep van ondernemers met de gevolmachtigden voorop, die als geen ander wisten in te spelen op het veranderende klantgedrag en de digitalisering, verloren uiteindelijk toch de strijd van de verzekeraars. De producenten en niet de distributiepartijen wisten wetgever en toezichthouder zo te beïnvloeden dat de (spel)regels van de branche in hun voordeel werden aangepast.

Na eerst de invoering van het provisieverbod op complexe producten per 1 januari 2013 in de regelgeving verankerd te hebben, kwamen de zorg-, inkomens-, en schadeverzekeringen aan de beurt.

Klik hier voor het volledige artikel.  

am: - juni 2014