Betaling

Voogd & Voogd rekent een uniforme servicebijdrage als vergoeding voor administratieve handelingen met betrekking tot jouw verzekeringsovereenkomst(en).

Aansprakelijkheid

Nadat je een verzekering hebt afgesloten heb je 14 dagen bedenktijd. Als je binnen deze termijn besluit om de verzekering toch te beëindigen, laat dit dan weten aan jouw adviseur.

Ja, een verandering in de samenstelling van je gezin moet je altijd doorgeven aan je adviseur. Dit heeft namelijk invloed op jouw verzekering en de hoogte van de premie die je betaalt.

Wordt er bijvoorbeeld een kindje geboren of gaat één van je kinderen uit huis? Laat het weten aan je adviseur! Ook als je gaat samenwonen of als je relatie helaas is beëindigd is het goed om dit door te geven.

Soms kan het gebeuren dat iemand die bij jou in huis logeert iets kapot maakt dat niet van hem zelf is. In dat geval is deze persoon verzekerd op jouw aansprakelijkheidsverzekering, behalve als hij zelf een aansprakelijkheidsverzekering heeft. Logeert er bijvoorbeeld een vriendje van je kinderen bij jou thuis en hebben zijn of haar ouders zelf een aansprakelijkheidsverzekering, dan wordt de schade op deze verzekering gemeld.

Nee, thuiswonende kinderen zijn op jouw eigen verzekering meeverzekerd. Je kunt jezelf niet aansprakelijk stellen voor schade aan je eigen spullen. Veroorzaak je letselschade bij elkaar? Dan is dat wel verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering.

Ja, je kinderen zijn ook meeverzekerd als ze studeren en niet meer thuis wonen.

Ja, alle huisdieren zijn meeverzekerd op je aansprakelijkheidsverzekering

Nee, je aansprakelijkheidsverzekering is niet geldig als je naar het buitenland verhuist. Je moet in het betreffende land een nieuwe verzekering afsluiten.

Ja, schade veroorzaakt door je paard is meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering

Nee, je bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid die samenhangt met je werk of beroep. Hiervoor zijn aparte verzekeringen beschikbaar.

Opstal- & Inboedelverzekering

Als je een opstalverzekering hebt is stormschade aan je woning meeverzekerd. Bij je woning horen ook schuurtjes, garages, bergingen, zonnepanelen en zonnecollectoren. Terreinafscheidingen (bijvoorbeeld een schutting) zijn ook meeverzekerd voor stormschade. Beplanting en rietmatten worden niet gezien als terreinafscheiding en zijn daarom niet meeverzekerd.

Als je een stormschade meldt is er altijd een eigen risico van toepassing. Hoe hoog dit bedrag is hangt af van je verzekering en kun je terugvinden in je polisvoorwaarden of op de verzekeringskaart.

Geef schade aan je huurwoning door aan de verhuurder. Heb je echter schade aan schuttingen, zelfgeplaatste garages en/of schuurtjes, dan kun je deze schade claimen op je inboedelverzekering.

Heb je hulp nodig bij je schademelding, neem dan contact op met je adviseur.

Nee, de WOZ-waarde van een woning is niet hetzelfde als de herbouwwaarde.

 • WOZ staat voor ?waardering onroerende zaken?. De WOZ-waarde van je huis is de waarde die de woning heeft als je deze nu zou verkopen. Hierbij wordt ook gekeken naar de hoeveelheid grond en bijvoorbeeld de locatie.
 • De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis opnieuw te kunnen bouwen, op dezelfde plek en op dezelfde manier. De locatie en de grond worden in de herbouwwaarde niet meegenomen. Hierdoor is de herbouwwaarde van je huis vaak lager dan de WOZ-waarde.

Ja, schuurtjes, garages, bergingen en andere bijgebouwen zijn meeverzekerd op de polis van je woonhuisverzekering. Woonhuisverzekering wordt ook wel opstalverzekering genoemd.

Wanneer er brand is geweest in je huis of als er een ontploffing heeft plaatsgevonden kan de fundering schade oplopen. De enorme hitte van het vuur kan er zelfs voor zorgen dat de fundering scheurt en niet meer bruikbaar is. De fundering moet dan opnieuw gelegd worden om je woning weer bewoonbaar te maken. Om deze kosten te dekken wordt ook de fundering meeverzekerd wanneer je een woonhuisverzekering afsluit.

Autoverzekering

Je schadevrije jaren kun je terugvinden op je polisblad. Heb je geen polisblad, vraag deze dan op bij je adviseur. Zodra je je verzekering beëindigt krijg je een laatste overzicht met daarop een royementsverklaring en het aantal schadevrije jaren dat je tot die tijd hebt opgebouwd. Deze worden ook geregistreerd in het Roydata systeem.

Je auto moet volgens de wet minimaal WA verzekerd zijn. Dit geldt ook als je de auto tijdelijk niet gebruikt. Staat de auto voor langere tijd stil (6 maanden of meer), dan kun je de verzekering stopzetten. Je moet dan eerst je kenteken laten 'schorsen', dit kan tegen betaling op www.rdw.nl. Uiteraard kun je hiervoor ook contact opnemen met je adviseur.

Zolang de auto geschorst is mag je er niet meer mee rijden. De auto mag ook niet op de openbare weg geparkeerd staan.

Nee, je verzekering stopt niet automatisch. Geef aan je adviseur door dat je auto verkocht is, hij of zij kan de verzekering dan voor jou beëindigen. Je kunt er ook voor kiezen om het vrijwaringsbewijs naar je adviseur op te sturen, dan weten zij ook dat je polis stopgezet moet worden.

Ja, je mag zelf weten wie je in je auto laat rijden. Wel moet diegene altijd in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Wanneer iemand in jouw auto rijdt en schade veroorzaakt gaat dit wel ten koste van jouw no-claimkorting en eigen risico. Je kunt deze schade dus niet verhalen op de verzekering van degene die in jouw auto heeft gereden.

Rijdt er altijd iemand anders in jouw auto, geef dit dan door aan je adviseur.

Je bent alleen verzekerd voor ruitschade wanneer je een autoverzekering hebt afgesloten met een WA + beperkt casco dekking of een WA + volledig casco dekking (ook wel allrisk dekking genoemd). Heb je alleen een WA verzekering dan is ruitschade dus niet meeverzekerd. Kijk in je polisvoorwaarden of op de verzekeringskaart of je bijvoorbeeld ook nog een eigen risico moet betalen in het geval van ruitschade.

Dit is het aantal jaren dat je zonder schade hebt gereden. Heb je bijvoorbeeld een keer zelf schade veroorzaakt en de kosten hiervan laten uitbetalen door de verzekeraar, dan verandert het aantal schadevrije jaren dat je hebt.

Laat dit dan weten aan je adviseur. Dit kan er namelijk voor zorgen dat je in een andere categorie valt, waardoor je meer of minder premie gaat betalen dan je nu doet. Als je schade hebt gereden en niet het juiste aantal kilometers hebt opgegeven kan dit gevolgen hebben voor de afhandeling van je schade.

De groene kaart is het formele bewijs waarmee je kunt laten zien dat je voertuig verzekerd is. Binnen de Europese Unie ben je niet verplicht de groene kaart bij je te hebben, maar het is handig als je hem bij de hand hebt. Bijvoorbeeld voor het geval je schade hebt. Buiten de Europese Unie is het wel verplicht de groene kaart bij je te hebben.

Ja, er gelden verschillende tarieven voor de diverse regio?s in Nederland. In de Randstad loop je bijvoorbeeld een hoger risico op schade en/of diefstal dan wanneer je in het noorden woont, waardoor je hier ook iets meer premie betaalt.

Heb je een aanhanger achter je auto en veroorzaak je daarmee schade bij iemand anders, dan is dit meeverzekerd op de WA-verzekering van je auto. Hiervoor gelden twee voorwaarden:

 • De aanhanger moet achter je auto hangen
 • De aanhanger staat niet stil buiten het verkeer. Staat de aanhanger bijvoorbeeld los op je oprit en veroorzaak je schade, dan is dit niet automatisch meeverzekerd op je WA-verzekering.

Je bent verzekerd in Europa en in de landen om de Middellandse Zee die op je groene kaart vermeld staan. Ga je naar een ander land, dan kun je het beste aan de grens een tijdelijke WA-verzekering afsluiten. Dit wordt ook wel een grensverzekering genoemd. Daarmee voorkom je dat je niet voldoet aan de verzekeringsplicht van het land dat je bezoekt of passeert.

Bromfietsverzekering

Ja, zolang de brommer op jouw naam staat en niet geschorst is bij het RDW, heb je de plicht je brommer te verzekeren. Ook als je er niet op rijdt.

Schade

Meld je schade zo snel mogelijk bij je adviseur, maar in ieder geval binnen 3 dagen.

Ben je een tegenpartij, dan mag je de schadestukken mailen naar schade@voogd.com. Ben je verzekerd via één van onze aangesloten adviseurs, neem dan contact op met je adviseur.

Nee, gestolen cd?s krijg je niet vergoed. Dit zijn namelijk geen accessoires van de auto. Hetzelfde geldt voor een laptop, mobiele telefoon, mobiele navigatie, jassen, geld etc. In sommige gevallen ben je hiervoor verzekerd via je inboedelverzekering (vaak tot een maximaal bedrag).

Er kunnen dan bepaalde voorwaarden gelden:

 • De spullen lagen niet in het zicht
 • De auto of kofferbak zat op slot
 • Er zijn zichtbare braaksporen

Dat kan als je in Nederland schade hebt die is ontstaan door:

 • Een motorrijtuigbestuurder die is doorgereden na het ongeluk. Je weet dus niet wie het is.
 • Een motorrijtuigbestuurder die niet is verzekerd
 • Een bestuurder van een gestolen motorrijtuig.
 • Een motorrijtuig dat verzekerd is bij een verzekeraar die failliet is
 • Een motorrijtuigbestuurder die niet verzekerd hoeft te zijn door zijn geloof of levensovertuiging. Je kunt de schade niet met hem regelen.

Wat zijn de eisen?

 • De schade is veroorzaakt door een (ander) motorrijtuig of door een aanhangwagen die achter dit motorrijtuig hangt.
 • Weet je niet wie de schade heeft veroorzaakt? Dan doe je alle mogelijke moeite om hier achter te komen.
 • De tegenpartij is aansprakelijk voor de schade. Dat moet jij bewijzen. Doe daarom altijd meteen aangifte bij de politie. Vraag ook omwonenden/voorbijgangers of zij iets hebben gezien. Getuigen moeten hun verklaring onder ede willen bevestigen.
 • Een verklaring alleen van jezelf is onvoldoende. Getuigenverklaringen en een politierapport zijn noodzakelijk

Klachtenprocedure

Vanzelfsprekend streven wij ernaar om jouw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het kan echter gebeuren dat je niet tevreden bent over bijvoorbeeld onze diensten of dienstverlening. In dat geval horen wij dat graag van je. Wij stellen alles in het werk om je klacht goed af te handelen.

Laat het ons weten

Bespreek de klacht eerst met één van onze medewerkers. Wij zullen ervoor zorgen dat jouw klacht op een zorgvuldige wijze wordt behandeld. Het streven is om binnen 14 dagen de klacht af te wikkelen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan ontvang je in ieder geval binnen 14 dagen bericht over de stand van zaken.

Uw klacht schriftelijk indienen

Ben je het niet eens met de getroffen regeling, dan kun je de klacht aan de directie voorleggen. Je bent het verplicht om binnen 30 kalenderdagen na dagtekening van de voorgestelde oplossing, de directie schriftelijk te benaderen. De directie streeft ernaar om binnen 14 dagen haar definitieve standpunt aan je mee te delen. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat nader onderzoek nodig is) dan zullen wij dat eveneens binnen 14 dagen aan je laten weten.

Je schriftelijke klacht kun je sturen naar:
Voogd & Voogd Verzekeringen
T.a.v. de Directie
Postbus 14
3240 AA  Middelharnis

Heb je nog vragen over de klachtenprocedure?

Neem dan contact met ons op via 088 - 020 91 00 en/of relatiebeheer@voogd.com.

Privacy

Wij gaan zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonlijke gegevens. Wil je meer weten over hoe wij met privacy gevoelige informatie omgaan, lees dan onze uitgebreide privacyverklaring