Juridisch overview

Privacy beleid

Als dienstverlener realiseert Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. zich dat de bescherming van
persoonsgegevens van klanten en derden van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering.
Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Op alle verwerkingen van persoonsgegevens is ons privacy beleid van toepassing. Voogd & Voogd
Verzekeringen B.V. houdt zich daarbij aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van
bescherming van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de
Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage, onder nummer 1018302.

Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. heeft een Privacyverklaring opgesteld om u zo volledig en
transparant mogelijk te informeren over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt en over
uw rechten op inzage, verbetering en/of verwijdering van gegevens.

Bezoek aan onze website

Als u onze website bezoekt registreren wij algemene bezoekgegevens. Daarbij kunt u denken aan de
meest bezochte pagina’s zodat wij weten wat u interessant vindt. Dit stelt ons in staat om onze
dienstverlening te verbeteren. De gegevens verwerken wij op een geaggregeerd niveau (niet
herleidbaar tot een individu).
Wij nemen de nodige technische maatregelen om het bezoek aan en het gebruik van de website te
beveiligen en om misbruik te voorkomen. Heeft u een zwakke plek ontdekt in onze website en/of in
een van onze internetdiensten dan stellen wij het zeer op prijs als u ons hierover informeert. De wijze
waarop u dat kunt doen leest u in onze Responsible Disclosure.

Cookies
Op de website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan de Website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website goed functioneert en ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hebt u
bezwaar tegen het gebruik van cookies, dan kunt u deze in uw internetbrowser uitschakelen. Meer
informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze Cookiestatement.